English

Trang chủ

CẢM NHẬN CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ VỀ KHÓA MÔ HÌNH QUẢN LÝ VƯỢT TRỘI

 

Ngày 21-23/12/2007, Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức khóa học dành cho nhà quản lý mang tên “Mô hình quản lý vượt trội” dưới sự giúp đỡ của Công ty tư vấn và đào tạo SALT (Self Awareness Leadership Teamwork). Với phương trâm “Thái độ quyết định thành công, kết quả là thước đo cuối cùng” khóa học đã đưa luồng gió mới cho các nhà quản lý đại lý của Bảo Việt Nhân thọ về tư duy và lãnh đạo, giúp các học viên tối uy hóa việc quản lý và lãnh đạo của mình trong công việc quản lý đội ngũ bán hàng mà chính bạn lại “không trả lương”. Mục đích của khóa học này nhằm nâng cao hơn nữa trình độ quản lý của các trưởng phòng Phát triển và Quản lý Đại Lý của các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên, hướng tới triển khai chính sách LIMRA trên toàn hệ thống.
Với sự tham gia nhiệt tình của 45 học viên là các trưởng phòng Quản lý Đại lý của các công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên thuộc Công ty Bảo Việt Nhân thọ, khóa học đã thành công tốt đẹp hứa hẹn khởi đầu một năm kinh doanh mới 2008 của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ thành công rực rỡ.
Bùi Thị Thanh Hà – Ghi Nhanh.

 

 
Về đầu trang