English

Trang chủ

ĐIỂM TIN NĂM 2015

 
 PTM21 - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian - Canon
 
 PTM20 - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian - Canon
 
 PTM19 - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian - Canon
 
 ABC221 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
 ABC220 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
 ABC219 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 ABC218 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 ABC217 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
 ABC216 - Nhận thức để thay đổi - Samsung SDIV
 
 EPS27 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS26 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 STW06 - Kỹ năng phân tích tư duy - Canon
 
 EML29 - Thuật lãnh đạo - Austfeed
 
 STW05 - Kỹ năng phân tích tư duy - Canon
 
 ABC215 - Nhận thức để thay đổi - Daiichi
 
 TTT11 - Đào tạo giảng viên nội bộ - VCLI
 
 STW04 - Kỹ năng phân tích tư duy - Canon
 
 ABC214 - Nhận thức để thay đổi - Samsung SDIV
 
 DMS06 - Kỹ năng ra quyết định có nguyên tắc - Canon
 
 ABC213 - Nhận thức để thay đổi - Samsung SDIV
 
 ABC212 - Nhận thức để thay đổi - Samsung SDIV
 
 ABC211 - Nhận thức để thay đổi - Daiichi
 
 ABC210 - Nhận thức để thay đổi - Canon 
 
 ABC209 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 EML28 - Thuật lãnh đạo - Bê tông Hà Thanh
 
 ML29 - Thuật lãnh đạo - AUSTFEED Việt Nam
 
 ABC208 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
 EPS25 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS24 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS23 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS22 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 ENS05 - Kỹ năng đàm phán - SHB
 
 ABC207 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
 EML27 - Quản lý và lãnh đạo cơ bản - CICT
 
 ESS03 - Kỹ năng giám sát vượt trội - SHB
 
 ESS02 - Kỹ năng giám sát vượt trội - SHB 
 
 ESP64 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP63 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 PTM17 - Kỹ năng lập kế hoạch - Canon
 
 PTM16 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 PTM15 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 PTM14 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 PTM13 - Kỹ năng lập kế hoạch - Viettel
 
 ESP62 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 EML25 - Phong cách quản lý -ILO
 
 EML24 - Phong cách lãnh đạo nhân viên - Vinamilk
 
 EML23 - Thuật lãnh đạo - Austfeed
 
 ABC206 - Nhận thức để thay đổi - Daiichi
 
 ML28 - Thuật lãnh đạo - Bê tông Hà Thành
 
 EML22 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - DKSH 
 
 ABC205 - Nhận thức để thay đổi - Bảo hiểm Toàn Cầu
 
 ABC204 - Nhận thức để thay đổi - Holcim Việt Nam
 
 ECA09 - Kỹ năng giao tiếp vượt trội - CICT
 
 ECA08 - Kỹ năng giao tiếp vượt trội - CICT
 
 ABC203 - Nhận thức để thay đổi - Great Eastern
 
 ESP64 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ESP63 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ESP62 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ESP61 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Austfeed
 
 ML23 - Thuật lãnh đạo - Austfeed Việt Nam
 
 ABC202 - Nhận thức để thay đổi - Daiichi
 
 ESP60 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP59 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP58 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP57 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ENS04 - Kỹ năng đàm phán & thuyết phục hiệu quả - Việt Vương
 
 ENS03 - Kỹ năng đàm phán & thuyết phục hiệu quả - Việt Vương
 
 ABC201 - Nhận thức để thay đổi - Great Eastern
 
 ABC200 - Nhận thức để thay đổi - Khóa công chúng
 
 EML21 - Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cơ bản - SHB
 
 EML20 - Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cơ bản - SHB
 
 TTT10 - Kỹ năng thiết kế & sử dụng công cụ đào tạo - Vinamilk
 
 ABC199 - Nhận thức để thay đổi - Hawee
 
 ECA07 - Kỹ năng giao tiếp khách hàng - Hawee
 
 ABC198 - Nhận thức để thay đổi - Hawee
 
 EPS21 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 ABC197 - Nhận thức để thay đổi - L&A
 
 PSS25 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - SHB
 
 PTM13 - Kỹ năng lập kế hoạch, giao việc & đánh giá công việc hiệu quả - Viettel
 
 ECA06 - Kỹ năng giao tiếp khách hàng - Hawee
 
 PCM05 - Quản lý thay đổi cá nhân - Samsung SDIV
 
 PCM04 - Quản lý thay đổi cá nhân - Samsung SDIV
 
 PSS25 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - SHB
 
 PSS24 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - SHB
 
 PSS23 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - SHB
 
 PSS22 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - SHB
 
 TTT09 - Đào tạo cho nhân viên - VCM
 
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh các khóa học này trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
 
Về đầu trang