English

Trang chủ

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC CHO NGÀNH BẢO HIỂM

 ABC250 -  Nhận thức để thay đổi - Aviva
 
 ABC249 - Nhận thức để thay đổi - Aviva
 
 ABC248 - Nhận thức để thay đổi - Daichi
 
 ABC247 - Nhận thức để thay đổi - Labo
 
 ABC246 - Nhận thức để thay đổi - Aviva
 
 ABC245 - Nhận thức để thay đổi - Labo
 
 ENS13 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS12 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS11 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS10 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS09 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 PCM10 - Quản lý thay đổi cá nhân - Generali
 
 ENS08 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS07 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS06 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ABC242 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 LFP02-HP8 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 LFP02-HP7 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 ABC240 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 LFP02-HP6 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 PTM27 - Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thời gian - Bảo Việt
 
 ESP70 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Labo
 
 ESP69 - Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Liberty
 
 LFP02-HP5 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 LFP02-HP4 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 LFP02-HP3 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 LFP02-HP2 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 LFP02-HP1 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 PPS03 - Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Bảo Việt
 
 PPS02 - Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Bảo Việt
 
 ABC238 - Nhận thức để thay đổi - AIA
 
 AYG01 - Đạt mục tiêu - Generali
 
 ABC236 - Nhận thức để thay đổi - PVI Sunlife
 
 ETTS01 - Bước chuyển thành công - PVI Sunlife 
 
 MEM40 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 ABC235 - Nhận thức để thay đổi - Manulife
 
 MEM39 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 ABC230 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 YIC23 - Vâng, Tôi có thể - AIA
 
 ABC223 -Nhận thức để thay đổi - Manulife
 
 ABC222 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 ABC215 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 ABC211 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 ABC206 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 ABC205 - Nhận thức để thay đổi - Toàn Cầu
 
 ABC202 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 TTT11 - Đào tạo giảng viên nội bộ - VCLI
 
 PS21 - Diễn thuyết tạo động lực - AIA
 
 ETS86 -  Synergistic Teambuilding - Generali
 
 F2S - Vượt lửa tới thành công - AIA
 
 ABC177 - Nhận thức để thay đổi - AIA
 
 ABC175 - Nhận để thay đổi - Dai-ichi
 
 PS21 - Diễn thuyết tạo động lực - AIA
 
 ABC162 - Nhận thức để thay đổi - Viễn Đông
 
 PS18 - Giải thưởng cho người chiến thắng - Dai-ichi
 
 ABC160 - Nhận thức để thay đổi - Viễn Đông
 
 PS17 - Giải thưởng cho người chiến thắng - Dai-ichi
 
 PS16 - Diễn thuyết tạo động lực - Dai-ichi
 
 ABC157 - Nhận thức để thay đổi - Manulife
 
 PS10 - Đặt mục tiêu - AIA
 
 ETS68 - Synergistic Team Building - Firewalking to Success - Generali
 
 SYS01 - Kỹ năng quản lý căng thẳng - AIA
 
 MEM38 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MER06 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM37 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM36 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM35 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 PMS07 - Kỹ năng tạo động lực - AIA
 
 MEM34 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MER05 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 MER04 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM33 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 ETS24 - Sức mạnh hợp lực - AIA
 
 ESP02 - Nâng cao kỹ năng tư vấn và kết thúc hợp đồng - Bảo Việt
 
 MER03 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 ESP01 - Kỹ năng tư vấn sau hội nghị - Bảo Việt
 
 MER02 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM32 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM31 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM30 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM29 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MER01 - Mô hình tuyển dụng vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM28 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM27 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM26 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM25 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM24 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM23 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM22 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM21 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM20 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM19 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM18 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM17 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM16 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM15 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM14 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 ABC93 - Nhận thức để thay đổi - AIA
 
 ABC90 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 MEM13 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM12 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM11 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM10 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM09 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM08 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM07 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM06 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM05 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 ABC87 - Nhận thức để thay đổi - Dai-ichi
 
 MEM04 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM03 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM02 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
 MEM01 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
Hiện SALT đã thực hiện gần 169 khóa học cho 15 tổ chức trong ngành Bảo hiểm.
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của khóa học này trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn.

 

 
Về đầu trang