English

Trang chủ

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO NGÀNH CHỨNG KHOÁN

 ABC123 - Nhận thức để thay đổi - Chứng khoán Thăng Long
 
 ABC122 - Nhận thức để thay đổi - Chứng khoán Thăng Long
 
 ABC121 - Nhận thức để thay đổi - Chứng khoán Thăng Long
 
 ABC104 - Nhận thức để thay đổi - Chứng khoán Hải Phòng
 
 EML18 - Quản lý và lãnh đạo cơ bản - Chứng khoán Maritime Bank
 
 ETS20 - Kỹ năng tạo động lực - Chứng khoán Thiên Việt
 
 TTT01 - Đào tạo giảng viên nội bộ - Chứng khoán Thăng Long
 
 ABC96 - Nhận thức để thay đổi - Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
 
 ETS08 - Sức mạnh hợp lực - Chứng khoán Tân Việt
 
 ECA01 - Kỹ năng truyền đạt thông tin hiệu quả - Chứng khoán Kim Long 
 
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của khóa học này trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Về đầu trang