English

Trang chủ

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC

 ETS105 - Sức mạnh hợp lực - The First Academy
 
 ECS06 - Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng - Language Link Việt Nam
 
 PWS01 - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp - Language Link Việt Nam
 
 PTM13 - Kỹ năng lập kế hoạch - Học viện Viettel
 
 ABC178 - Nhận thức để thay đổi - Đại học FPT
 
 YIC22 - Vâng, tôi có thể - Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc
 
 ETS61 - Sức mạnh hợp lực - Công ty CP ĐT PT GD IDJ
 
 YIC02 - Vâng, tôi có thể - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Quốc Gia Hà Nội
 
 ABC105 - Nhận thức để thay đổi - Hanoi Academy
 
 PS07A - Tự thức mở đường - Trung tâm tin học - ĐHKHTN TP.HCM
 
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của khóa học này trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
 
Về đầu trang