English

Trang chủ

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO NGÀNH PHI CHÍNH PHỦ

 ETS99 - Sức mạnh hợp lực - Aide et Action
 
 PCM06 - Tinh thần làm việc hiệu quả - CDI
 
 ETS95 - Sức mạnh hợp lực - Oxfam
 
 ETS66 - Sức mạnh động lực - Room to read
 
 ETS64 - Sức mạnh hợp lực - Room to read
 
 ETS53 - Sức mạnh hợp lực - Actionaid
 
 ETS33 - Sức mạnh hợp lực - Actionaid
 
 EML25 - Lãnh đạo vượt trội - ILO
 
 ETS29 - Sức mạnh hợp lực - Veco
 
 ETS26 - Giao tiếp nhóm - Actionaid
 
 ETS25 - Sức mạnh hợp lực - Actionaid
 
 ETS23 - Sức mạnh hợp lực - Actionaid
 
 ETS06 - Sức mạnh hợp lực - Actionaid
 
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của khóa học này trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn.

 

 
Về đầu trang