English

Trang chủ

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC CHO NGÀNH THƯƠNG MẠI

 LFP03 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Minh Tâm
 
 ABC242- Nhận thức để thay đổi - Canon Marketing
 
 ABC239 - Nhận thức để thay đổi - Canon Marketing
 
 ML25-HP3 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến & Fujihoro
 
 ML25-HP2 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến & Fujihoro
 
 ML25-HP1 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến & Fujihoro
 
 ETS98 - Sức mạnh hợp lực - Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam
 
 EML31 - Quản lý & lãnh đạo vượt trội - DKSH
 
 STW08 - Hội thảo tư duy chiến lược - ĐTK
 
 EML22 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - DKSH
 
 ESP56 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP55 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP54 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP52 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP50 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP47 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP46 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP45 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - CMC
 
 ESP44 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP43 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP42 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP41 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP40 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP39 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP38 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Natsteelvina
 
 ESP37 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 ESP36 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Fansipan Green
 
 PTM07 - Quản lý thời gian hiệu quả - FPT Trading
 
 PSS12 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - HB
 
 F2S10 - Vượt lửa tới thành công - DKSH
 
 ETS72 - Sức mạnh động lực - Unilever
 
 ETS70 - Sức mạnh hợp lực - RIECKERMANN GmbH
 
 F2S09 - Vượt lửa tới thành công - VNG
 
 PSS05 - Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề - DKSH
 
 PSS04 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - DKSH
 
 ENS01 - Kỹ năng đàm phán và thương lượng chuyên nghiệp - DKSH
 
 ECA05 - Nghệ thuật giao tiếp khách hàng - Mettler Toledo
 
 ETS14 - Teambuilding - Gentraco
 
 ETS12 - Teambuilding - Gentraco
 
 F2S03 - Vượt lửa tới thành công - VNG
 
 ESS01 - Kỹ năng giám sát vượt trội - DKSH
 
SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của khóa học này trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn.
 
 
Về đầu trang