English

Trang chủ

KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN CHO NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Xem hình ảnh các khóa học của ngành Chứng khoán đã được tổ chức tại đây.

Với danh sách khách hàng trong ngành chứng khoán gồm:


      • Công ty chứng khoán Thăng Long
      • Công ty chứng khoán Kim Long
      • Công ty chứng khoán Hải Phòng
      • Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
      • Công ty chứng khoán FPT
      • Công ty chứng khoán Thiên Việt
      • Công ty chứng khoán Tân Việt
      • Công ty chứng khoán MaritimeBank 

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu để cộng tác trong lĩnh vực đào tạo cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
 
Với một ngành chịu nhiều tác động lên xuống của tâm lý và thị trường như ngành chứng khoán, việc tạo môi trường làm việc thích hợp cho mỗi thành viên có cơ hội phát triển bản thân và gắn bó với công việc là yếu tố tiên quyết của những ban lãnh đạo có tầm và có tâm. Suy cho cùng, đào tạo, huấn luyện là công cụ hữu hiệu để giúp ban lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược này. Để tạo được môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chấp nhận thử thách, hợp lực, thân thiện … thì không thể chỉ bằng những văn bản, những cuộc họp chỉ đạo mà thực sự cần những khóa huấn luyện chuyên nghiệp nơi giúp mọi người những kỹ năng chung để bày tỏ những khó khăn, đưa ra quan điểm để tìm ra những giải pháp chung và cam kết cùng nhau thực hiện. Những khóa học như “Nhận thức để Thay đổi” (Awareness Before Change) hay “Phá bỏ rào cản” (Smashing the barriers) của SALT đã được kiểm chứng tính hiệu quả trong thực tế của các doanh nghiệp khách hàng. Khi người thầy đã tạo được uy tín trong học viên với những khóa học về sức mạnh tinh thần và xây dựng tinh thần đồng đội thì việc triển khai các khóa học kỹ năng khác đã trở nên hiệu quả hơn nhiều, đặc biệt là khi những khóa học đó đã được chuyển tải thành ngôn ngữ của những giảng viên hiểu biết về ngành chứng khoán.

Hiện tại SALT đang rất thành công với những khóa huấn luyện sau cho ngành chứng khoán:
 
1. Nhận thức để thay đổi
2. Sức mạnh hợp lực
3. Phục vụ khách hàng vượt trội
4. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
5. Kỹ năng giải quyết vấn đề
6. Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
7. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
8. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo vượt trội

SALT mong đợi nhận được những yêu cầu huấn luyện mới của các công ty trong ngành chứng khoán để góp phần mình trong việc xây dựng một ngành non trẻ, quan trọng trong hạ tầng kinh tế của Việt Nam.
 
Về đầu trang