English

Trang chủ

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THEO NGÀNH NGHỀ

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp dành riêng cho các tổ chức (in-house training), SALT luôn dựa trên một quan điểm đào tạo xuyên suốt theo 3 tiêu chí:


     1. Đào tạo theo phân tích nhu cầu của tổ chức
     2. Học viên ứng dụng được những gì đã được học
     3. Tối ưu hóa chi phí cho tổ chức
 

Dựa trên quan điểm đào tạo này, SALT xây dựng những chương trình đào tạo phát triển nhân lực theo ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp. Từ các khóa học được xây dựng theo ngành nghề, SALT tổ chức việc phân tích nhu cầu đào tạo của từng đơn vị và đưa ra giải pháp đào tạo cụ thể trong các khóa học được thiết kế dành riêng cho từng đơn vị. Chính vì vậy, SALT luôn nhận được sự tín nhiệm của các tổ chức và doanh nghiệp trong việc thiết kế, xây dựng và đào tạo các chương trình huấn luyện dành riêng. Đây là lý do mà các doanh nghiệp cùng kinh doanh trên một thị trường vẫn cùng lựa chọn SALT là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo cho đội ngũ nhân viên của mình.

 

Các chương trình huấn luyện của SALT được thiết kế lấy học viên làm trọng tâm với hai tiêu chí:

     1. Chủ động tham gia
     2. Mang lại kết quả thực tế.
 

Các khóa huấn luyện của chúng tôi được tổ chức theo phương pháp “hội thảo hai chiều” mang đến cho học viên sự tự khám phá và đúc rút bài học kinh nghiệm một cách thoải mái và sâu sắc nhất. Chúng tôi cũng sử dụng phương pháp BrainSynch Technology trong thiết kế các chương trình huấn luyện giúp não trái và não phải của học viên cùng làm việc hiệu quả nhất: Thu nhận tối đa trong khóa học; dễ hồi tưởng lại và áp dụng sau khóa học để mang tới những thay đổi lâu dài trong suy nghĩ, cảm nhận và hành động của học viên.

Các chương trình đào tạo theo từng ngành nghề:
 1. Các chương trình dành cho ngành Thương mại
 2. Các chương trình dành cho ngành Chứng khoán
 3. Các chương trình dành cho ngành Tài chính và Ngân hàng
 4. Các chương trình dành cho ngành Bảo hiểm
 5. Các chương trình dành cho ngành Giao thông vận tải
 6. Các chương trình dành cho lĩnh vực Sản xuất
 7. Các chương trình dành cho ngành Dịch vụ
 8. Các chương trình dành cho Tổ chức phi chính phủ
 9. Các chương trình dành cho ngành Giáo dục
 10. Các chương trình dành cho ngành Bất động sản
 11. Các chương trình dành cho ngành Viễn thông & Truyền thông
 
Về đầu trang